Bordi Drejtues

Kryetare : Suzana Karagjozi

Zëvndës Kryetare : Diana Mitrushi

Sekretare : Jana Mataj